• Účastníci musí přesně dodržovat pokyny uvedené v giveawayi pro úspěšné zapojení.
  • V případě giveawayů na sociálních sítích se mohou zapojit pouze osobní účty, nikoliv firemní nebo komunitní účty. Toto platí i v případě, kdy je jednou z podmínek označit další lidi v odpovědi pod příspěvkem o giveawayi.
  • Uživatelé, kteří mají u nás trvalý ban nebo ban delší než 30 dní, jsou automaticky vyřazeni z účasti.
  • Každý výherce musí po oznámení výsledků kontaktovat organizátory maximálně do 3 dnů od slosování. Pokud tak neučiní, jeho nárok na výhru zaniká a provede se nové slosování, ze kterého je již vyřazen.
  • Pokud se giveaway koná na sociální síti, mohou se zapojit pouze osobní účty, které byly založeny před zahájením giveawaye. Toto pravidlo platí i pro označení dalších uživatelů.
  • Každý účastník giveawaye musí být zároveň hráčem na našich komunitních serverech a musí mít nahráno alespoň 30 minut hry. Při předávání výhry bude uživatel dotázán na jeho Steam profil a pokud tento profil nebude splňovat tuto podmínku, ztrácí nárok na výhru a proběhne nové slosování, ze kterého je již vyřazen.
  • Organizátoři si vyhrazují právo kdykoliv giveaway zrušit bez udání důvodu.
  • Na předání výhry si organizátoři vyhrazují maximálně 10 dní.
© 2023 Catalyn